Стипендии за студентски стажове на АUF

 

Стипендии за студентски стажове на АUF

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Имам удоволствието да Ви съобщя, че Франкофонската университетска агенция AUF обявява покана за кандидатстване за стипендии за професионални стажове на студенти.

Стипендиите се предоставят за срок от 1 до 3 месеца – периода  май-декември 2015 г.

За подробна информация, посетете: www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appel-doffres-regional/

Кандидатите трябва да владеят френски език, да са редовни студенти най-малко в 3 курс на бакалавърска или магистърска програма в периода на стажа, да имат съгласие на приемащата страна. Регламент за отпускане на стипендията, както и пълен списък с документите за кандидатстване, ще намерите на адрес:

http://www.auf.org/media/adminfiles/SP2015_reglement.pdf 

Крайният срок за подаване на документите е 2 март 2015 г. 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД