Стипендиии на сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“

СДРУЖЕНИЕ „ГЕНЕРАЛ СТОЯН ТОНЕВ И ПОЛКОВНИК МИТЪР ТОНЕВ“

предоставя
еднократно две стипендии в размер на по 3000.00 лв. всяка през 2021 г.
на шестокурсници от специалност „Медицина“, до 30 години, с успех не по-нисък от 5.50 през цялото следване, ниски материални възможности и активна извънучебна дейност


Краен срок за кандидатстване: 28 май 2021 г.

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 5

Тел.: 032-200 704
Е-mail: [email protected]

Свали регламент
Свали заявление-формуляр
Свали декларация лични данни