Стипендия на редовен докторант по Ревматология

„ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД
предоставя
тригодишна стипендия на редовен докторант по Ревматология в размер на 3000 лв.,
в която сума е включена и таксата за зачисляване от 900 лв.

За допълнителна информация :
Проф. д-р Анастас Баталов, дм
Тел.: 0888 370 497
Е-mail: abatalov@hotmail.com