Стипендия на семейство Цветкови

По повод Деня на българската просвета и култура, 24-ти май 2019г.

Семейство Цветкови дава еднократна стипендия на стойност 1000лв. на изявен студент от Медицински Университет – Пловдив

Моля изпратете вашата автобиография, уверение от Медицински университет – Пловдив – за заверен летен семестър, сканирана студентска книжка, документи удостоверяващи вашите постижения, както и e-mail адрес и телефон за контакти на [email protected]
до 19-ти май.

С най-изявените кандидати ще се свържем лично, за да ги поканим на интервю.

Регламент на стипендията семейство Цветкови