Стипендия „ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД – 2022/2023г.

„ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД

предоставя

две стипендии в размер на 2400.00 лв. за учебната 2022/2023 г.


една за студент от специалност „Медицина“ 2 – 6 курс с успех от предходната академична година не по-малко от 5.50
и
една за студент от специалност „Медицинска сестра“ 2 – 4 курс с успех от предходната академична година не по-малко от 4.50.
Кандидатите трябва да са на възраст до 26 години, с ниски материални възможности и активна извънучебна дейност.

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2022 г.

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Е-mail: lidiya.koycheva@mu-plovdiv.bg

  1. Регламент
  2. Формуляр – заявление
  3. Декларация за лични данни