Стипендия „ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД – 2021/2022г.


„ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД
предоставя

стипендия в размер на 2400.00 лв. за учебната 2021/2022 г.
на студент от специалност „Медицина“ до 26 години с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2020/2021 г., ниски материални възможности и активна извънучебна дейност


Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2021 г.

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Е-mail: [email protected]; [email protected]