Стипендия “Проф. Баталов”

„Проф. Анастас Баталов“ ЕООД
предоставя
стипендия в размер на 2400.00 лв. за учебната 2019/2020 г.
на студент от специалност „Медицина“ с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2018/2019 г., ниски материални възможности и активна извънучебна дейност
Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.
Регламент
Заявление-формуляр
Декларация относно лични данни
За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 5
Тел.: 032-602 276
Е-mail: [email protected]