Стипендия „професор Баталов“

„проф. Анастас Баталов“ ЕООД
предоставя
стипендия в размер на 2400.00 лв. за учебната 2018/2019 г.
на студент от специалност „Медицина“ с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2017/2018 г., ниски материални възможности и активна извънучебна дейност

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2018 г.

Регламент
Заявление-формуляр

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 3
Тел.: 032-602 276, 0879 261 891
Е-mail: [email protected]