Стипендия за студенти – специалисти по здравни грижи (медицински сестри)

За всички дванадесетокласници,
Клиника по педиатрия при УМБАЛ „Св. Георги“ отпуска стипендия за студенти – специалисти по здравни грижи (мед. сестри), която покрива разходите в периода на цялото следване.

Условия за получаване на стипендията е много добър успех от кандидатстудентските изпити и следването, и договор за работа в клиниката 5 години след завършване.

Стипендиите са по две за година и селекцията е на база на мотивационно писмо и интервю.

Уважаеми кандидат-студенти, ако искате да имате професия, която ще ви носи удовлетворение през целия живот, с която вие няма да останете без работа, която ще ви позволи да гледате качествено децата си, и която ще ви даде възможност да работите в целия свят – елате, учете и работете при нас.

За повече информация пишете на e-mail: [email protected]
27.5.2019 проф. Иван Иванов,
Началник клиника