FP-doctor-and-nurse-examine-x-rays1

Стипендия  за студенти – специалисти по здравни грижи  (медицински сестри)