Стипендия за най-добрия студент!

Стипендия за най-добрия студент!

forum der regionenКога: 01/10/2013 –  Къде: 

Стипендия за най-добрия студент!

В партньорство с организация „Forum der Regionen“ със седалище в Брюксел обявяваме конкурс за получаване на стипендия с написване на есе на тема: “Шансовете за реализация и развитие на младите лекари в Европа без граници ”. Есето трябва да бъде написано на немски или на английски език и да бъде с обем около 2,000 думи.

В конкурса  имат право да участват всички студенти по медицина, които следват в България или друга страна, член на ЕС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

·         Завършен трети курс на обучение

·         Отличен успех над 5.50 от предходната година

·         Документ за участие в семинари, дискусии или форуми по медицина в страната и чужбина

Конкурсът е отворен за всички студенти по медицина от Медицинските университети в гр. София, Пловдив, Варна и Плевен и останалите европейски държави Стипендията включва еднократно материално възнаграждение в размер на 2000 Eвро.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на разговор с ръководителя на организацията като финално ще бъде избран по един студент от всеки университет.

Ако желаете да участвате, изпратете ни кандидатурите си, които да включват : кратко мотивационно писмо, заедно с горепосочените документи на следните email адреси:

 [email protected]; [email protected] 

За повече информация: „Нашите стипендианти са с предимство на конкурсите за работа в Европа“

Начало на конкурса: 01.10.2013

Краен срок: 01.02.2014

Победителите в конкурса за 2012 година са студентите от МУ Пловдив:  Мила Букова и  Атанас Банчев.