Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец – или Декларация за съгласие от родител/настойник за предоставяне на лични данни

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец - или Декларация за съгласие от родител/настойник за предоставяне на лични данни