„Предизвикателства пред научните изследвания в областта на редките болести“ – лекция на д-р Стивън Грофт

„Предизвикателства пред научните изследвания в областта на редките болести“ – лекция на д-р Стивън Грофт

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че на 26 септември 2014 г. гост-лектор на Медицински Университет – Пловдив ще бъде д-р Стивън Грофт, който е старши съветник в Центъра за научни изследвания на редките болести към Националните институти по здравеопазване на САЩ. 

Д-р Грофт е в България по покана на Факултета по Обществено здраве към МУ – Пловдив и Института по редки болести, във връзка с провеждането на 5-та Национална конференция по редките болести и лекарства сираци в гр. Пловдив. Лекцията на д-р Грофт в Медицински Университет – Пловдив ще бъде на тема „Предизвикателства пред научните изследвания в областта на редките болести” и ще се състои от 09:00 до 10:00 ч. в Аудитория № 3 в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив.

Каним всички заинтересовани да присъстват на лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД