Стипендии DAAD

Уважаеми преподаватели,
Уважаеми докторанти и млади учени,
Германската служба за академичен обмен DAAD, съвместно с Международната фондация „Св.св. Кирил и Методий“ предоставят възможности за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.
Подробна информация за кандидатстване и сроковете за подаване на необходимите документи, може да бъде намерена на интернет страниците на DAAD: http://www.daad.de, на Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий” http://www.cmfnd.org, на посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и във фейсбук страницата на Посолството: https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.
Допълнителни информация може да намерите и ТУК.
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД