Stefan_Grancharov

Студентът Стефан Грънчаров  с дарение към Катедрата по инфекциозни болести и паразитология в борбата с COVID-19