Студенти и преподаватели преминаха обучение на тема „Управление на времето и лична ефективност“

Обучение на тема „Управление на времето и лична ефективност“ за студенти и преподаватели от магистърската програма „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“ се проведе във Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив. То бе по инициатива на доц. Десислава Бакова и маг.-фармацевт д-р Анна Михайлова. Гост-лектор бе Георги Паризов – старши бизнес партньор човешки ресурси на Sopharmacy, с когото преподавателите си партнират и в други обучения.

„Поведенческият тренинг ще повиши уменията на бъдещите мениджъри да управляват нагласата си към стресовите ситуации и тяхната сфера на влияние; да подобрят практиката си за приоритизиране и планиране на работните планове, като се запознаят с график на работоспособност, с най-честите източници на загуба на време и техники за справяне с тях и се научат да прилагат стратегии за намаляване на стреса на работното място“, поясни Георги Паризов.