Студенти-медици без граници, 2016 – Lions’ Club, Austria

Програма за стажове по медицина „Medical Students Beyond Frontiers“ 2016, Lions’ Club, Austria

На вниманието на студентите по медицина IV и V курс

Уважаеми студенти,

За 13-та поредна година МУ-Пловдив е поканен за участие в програмата „Студенти-медици без граници“, финансирана от Lions’ Club, Виена, Австрия. 

Програмата организира 4-седмични стажове за студенти по медицина, 4 и 5 курс (2 студенти 1 резерва) в различни болници в Австрия за месеците юли и август 2016 г.

Възможностите за стаж са, както следва:

• в Медицинския университет във Виена през юли;

• в Медицинските университети в Инсбрук и Залцбург през август;

• в болници като Klagenfurt and Linz, St. Pölten.

Студентите, които са на стаж през Август, могат да участват в Европейски здравен форум в Alpbach (21 do 23 Август 2016 г.).

Академичното ръководство организира процедура по подбор, която включва:

1. Предаване на необходимите документи до 22.02.2016 г., 14:00 ч. в Деловодството на Ректората;

2. Изпращане на кандидатурите (същия срок) по електронен път на адрес: [email protected]

3. Събеседване с избраните кандидати на 23.02.2016 от 14.30 ч. в Заседателната зала на Ректората, ет.2.

Критериите за подбор са:

• студенти по медицина 4 или 5 курс

• минимален успех – 4.50; без невзети изпити 

• много добро владеене на немски език – писмено и говоримо

Необходими документи при кандидатстване:

• Молба в свободен текст, съдържаща трите имена, фак. номер, годината на обучение и името на програмата;

• Мотивационно писмо (до 100 думи) на немски език;

• Академична справка от учебен отдел; (при ненанесени изпити към датата на събеседването – копие от студентската книжка с успеха до момента)

• Документи, удостоверяващи познанията по немски език (дипломи, сертификати, други).

За повече информация и подготовка на документи за одобрените студенти: Център проекти, Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност – 032 602 321; Борислав Дренски, EMSA – Plovdiv ( 359889991596)

Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

За 13-та поредна година МУ-Пловдив е поканен за участие в програмата „Студенти-медици без граници“, финансирана от Lions Club, Виена, Австрия.

Програмата организира 4-седмични стажове за студенти по медицина, 4 и 5 курс (2 студенти 1 резерва) в различни болници в Австрия за месеците юли и август 2016 г.

Възможностите за стаж са, както следва:

·         в Медицинския университет във Виена през юли;

·         в Медицинските университети в Инсбрук и Залцбург през август;

·         в болници като Klagenfurt and Linz, St. Pölten.

Студентите, които са на стаж през Август, могат да участват в Европейски здравен форум в Alpbach (21 do 23 Август 2016 г.).

Академичното ръководство организира процедура по подбор, която включва:

1.                       Предаване на необходимите документи до 22.02.2016 г., 14:00 ч. в Деловодството на Ректората;

2.                       Изпращане на кандидатурите по електронен път на адрес: [email protected]

2. Събеседване с избраните кандидати на 23.02.2016 от 14.30 ч. в Заседателната зала на Ректората, ет.2.

Критериите за подбор са:

·         студенти по медицина 4 или 5 курс

·         минимален успех – 4.50; без невзети изпити

·         много добро владеене на немски език – писмено и говоримо

Необходими документи при кандидатстване:

·           Молба в свободен текст, съдържаща трите имена, фак. номер, годината на обучение и името на програмата;

·           Мотивационно писмо (до 100 думи) на немски език;

·           Академична справка от учебен отдел; (при ненанесени изпити към датата на събеседването – копие от студентската книжка с успеха до момента)

·           Документи, удостоверяващи познанията по немски език (дипломи, сертификати, други).

За повече информация и подготовка на документи за одобрените студенти: Център проекти, Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност – 032 602 321; Д-р Борислав Дренски, EMSA – Plovdiv ( 359889991596)

Зам. Ректор по международно сътрудничество

и проектна дейност: ……………………………

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм