Студенти могат да участват в предстоящия Конгрес на Българската Асоциация по Радиология 3-6 ноември 2022г. , Гранд хотел – Пловдив

Уважаеми студенти ,

Предстоящият XIX Конгрес на Българската асоциация по радиология ще се проведе от 3-6 ноември 2022 г. в Гранд хотел – Пловдив. Традиционно това е форум за специалисти по образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение, медицинска физика, радиобиология, рентгенови лаборанти и други медицински специалности свързани с образна диагностика на пациентите.

Първият ден – 3.11.2022, е посветен на европейско училище по образна диагностика на абдоминални органи, за което може да се регистрирате в сайта на форума.
https://cmebg.com/sabitia/xix-kongres-radiologia/

В настоящия конгрес за първи път има и форум за студенти – представяне на демонстративен клиничен случай, като срокът за подаване на резюмета за студенти е до 15 юли.

Надяваме се интересната научна програма да бъде полезна не само за специалисти и специализанти, но и за бъдещото развитие на студентите и форумът да допринесе за интердисциплинарния подход за диагностика и терапия на пациентите.

С уважение
Дора Златарева
Председател на XIX Конгрес на Българската асоциация по радиология