Студенти на обучение в АЕЦ „Козлодуй“


Студенти от свободно избираема дисциплина „Първа помощ при спешни и бедствени ситуации“, организирани от Секция по медицина на бедствените ситуации към Катедра по епидемиология и МБС, проведоха обучение в АЕЦ „Козлодуй”. Екипът на МУ- Пловдив се срещна със специалисти от отдел „Радиоекологичен мониторинг“, „Аварийна готовност“ и службата по трудова медицина.

Студентите имаха възможност да научат повече за експлоатацията на единствената атомна централа в България и най-големият производител на електрическа енергия. Водени от експертите на дружеството, те разгледаха пълномащабния симулатор за ядрени енергоблокове с реактори тип ВВЕР-1000 и демонстрационната зала в Учебно-тренировъчния център. Там се запознаха с технологичния процес и мерките за осигуряване безопасност и надеждност на съоръженията. Обиколката включи и мобилната лаборатория за радиоекологичен мониторинг, посещение на службата по трудова медицина и на новия център за управление на аварии.