Студенти от Българската асоциация на студентите по дентална медицина със статия за ФДМ, МУ-Пловдив и България в Списанието на Световната асоциация на студентите по дентална медицина


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ,

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност” с радост Ви информира, че наши студенти от Българската асоциация на студентите по дентална медицина успешно публикуваха статия за ФДМ, МУ-Пловдив и България в Списанието на Световната асоциация на студентите по дентална медицина.
Пожелаваме много нови успехи и бъдещи активности.

С УВАЖЕНИЕ,
ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА
ЗАМ.-РЕКТОР МСПД