Студенти от МУ взеха участие в Български фармацевтични дни

Студенти от Фармацевтичния факултет на Медицински университет – Пловдив взеха участие в седемнадесетото издание на ежегодните Български фармацевтични дни. Тазгодишният надслов на форума, организирани от Българския фармацевтичен съюз, беше “По вълните на познанието към нови хоризонти”. Фокус на събитието бяха иновациите във фармацията.

Представители на Фармацевтичен факултет и Асоциацията на студентите по фармация в България се представиха индивидуален щанд. Всички университетски материали бяха с акцент върху лечебните растения. Част от тях бяха ръчно изработени от самите студенти. Щандът бе високо оценен от посетителите като най-богатия на артикули, естетически издържан, с ясно изразена тема и замисъл.

Студентите имаха възможност да присъстват на разнообразни тематични лекции, с които обогатиха своите знания. Срещата с представители на бизнеса, фармацевтични компании, регулатори и съсловни организации затвърди мотивацията в избора им на професия.

Във форума участва не само фармацевтичното съсловие, но и представители на държавните институции, академичната общност, студенти, производители, дистрибутори, представители на сродни международни организации, както и специалисти от областта на здравеопазването.