Студенти по фармация от Медицински университет – Пловдив с участие в Международна конференция в Полша

В периода 12-ти – 16-ти април девет студента от различни курсове на обучение, членове на „Асоциация на студентите по фармация в България“ към Фармацевтичен факултет при Медицински университет – Пловдив, посетиха град Люблин, Полша.

Целта на мероприятието беше изграждане на интегриран екип за по-добра колаборация и ефективно сътрудничество във връзка с успешната реализация на бъдещи съвместни проекти между страните, взели участие в Международната конференция “Be in progress 3” – Румъния, Словения, Словакия, Полша, Украйна, Германия и България.
По време на конференцията бе организирано посещение на фармацевтична компания, научна и постерна сесия, уоркшопи с теоретична и практическа насоченост, дискусии и представяне от всяка участваща страна.

Участниците бяха запознати с всички етапи на производство, качествен контрол, техника на опаковане, микробиологични изследвания, механизмът на действие в различни среди и други важни детайли в дейността на една фармацевтична компания. В допълнение, ръководството на дружеството проявиха интерес към ограничен брой студенти, наблюдавайки работата им по време на организираните занимания в обекта. Огромна радост предизвика фактът, че трима от общо четиримата посочени студенти са от Медицински университет – Пловдив.

Неоспорим факт е, че тази Международна конференция обогати не само знанията, но и опита на студентите благодарение на практическите занимания. На заключителната официална вечеря, участниците от България и организаторите на Международната конференция от Полша размениха националните флагове, в знак за настоящо и бъдещо сътрудничество в проектната и научна дейност. Представителите от Фармацевтичен факултет при МУ – Пловдив, единствени бяха подготвили изпълнения на традиционни танци, с които домакините искрено се забавляваха и дълбоко оцениха.

Нетипично в ролята на гости българите отправиха покана към страните участващи в конференцията за посещение на МУ – Пловдив през предстоящата учебна година, която бе посрещната с пълно одобрение и съгласие.
В края на вечерта българският екип получи сертификати за участие в Международната конференция “Be in progress 3”, както и признанието на организационния комитет на Полския Фармацевтичен университет за активното участие, високото ниво на владеене на чужди езици и задълбочени познания в засегнатите, по време на конференцията, науки.

Признание получиха и от колегите, студенти и участници от Словения , които отправиха своята специална покана към българските студенти за участие в “IPSC- International Pharmaceutical Summer Camp Slovenia”, който ще се състои през месец юли тази година.
Членовете на „Асоциация на студентите по Фармация в България“ искрено благодарят за възможността да бъдат част от тази колективна работна среща!

Автор: Вяра Тенекева, студент в 3-ти курс