img3

Студенти по фармация от Медицински университет – Пловдив с участие в Международна конференция в Полша