Студенти представят професиите на медицинската сестра и акушерката пред ученици

Грижа и всеотдайност в името на живота и здравето на пациента – така студентите от специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ представиха избраните от тях професии пред гимназисти и бъдещи кандидат-студенти. Катедрите по акушерски и по сестрински грижи към Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – Пловдив стартираха инициативи за популяризиране на акушерската и сестринската професия сред ученици от 10, 11 и 12 клас.

Презентации на теми: „Професията на медицинската сестра/медицински брат“ и „Акушерка-професия даряваща живот“ са представени вече в училища в Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Карлово, Девин, Смолян, като заявките за посещения не спират. Студентите разказват за спецификите на професиите, възможностите за реализация и кариерно развитие, за предимствата на МУ– Пловдив и модерната база за обучение.

Студенти и преподаватели от двете катедри ще вземат участие и в Дните на отворените врати през март и април. Посетителите ще имат възможност да разгледат Аудиторния комплекс, корпусите 1 и 2, Медицинския симулационен тренировъчен център и специализираните кабинети, в които се провеждат учебно-практическите занятия.