Допълнителни указания за подготвяне на документите за настаняване в студентските общежития на МУ – Пловдив