Правилници и наредби

общежития столове
общежития столове
Някои от важните точки от правилниците и наредбите за ползване на Студентски общежития на МУ-Пловдив са изброени долу. Ако не намерите търсената информация сред тях, изтеглете пълнотекстовия PDF вариант на правилника.

Пълнотекстови варианти

Изтегли правилник за ползване на СО на МУ-Пловдив
Изтегли правилник за вътрешния ред на СО на МУ-Пловдив
Изтегли правилник за вътрешния ред в столовете на МУ-Пловдив