Общежитие и спортна площадка на Медицински колеж, МУ – Пловдив

Общежитие и спортна площадка на Медицински колеж, МУ - Пловдив

Общежитие и спортна площадка на Медицински колеж, МУ – Пловдив