План график за провеждане на извънредна поправителна изпитна сесия на учебната 2021-2022г. специалност Медицинска сестра