График за провеждане на държавни изпити през поправителна и допълнителна поправителна сесия на специалност Медицина VI курс през учебната 2022/2023 година