График за редовна изпитна сесия – зимен семестър на учебната 2020/2021г. за специалност Медицински лаборант