Списък с прекъснали студенти с право да се явят на изпит по Протетична дентална медицина – I част – II курс