Уведомление за студенти от ФДМ с неположени държавни изпити от предходни години с право да се явят през предстоящата сесия