Учебен план по специалността “Дентална медицина” за ОКС “магистър”, редовно обучение

Учебен план по специалността “Дентална медицина” за ОКС “магистър”, редовно обучение