Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение

Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение