Учебен план по специалността „Медицинска речева и езикова патология“ за ОКС „магистър“, 4 семестъра, редовно обучение, в сила от учебната 2022/2023 г.