Учебен план по специалността “Лекарски асистент” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение за учебната 2023-2024 г.