Учебен план по специалността “Лекарски асистент” за ОКС “Бакалавър”, редовно обучение за учебната 2023-2024 г.

Учебен план по специалността “Лекарски асистент” за ОКС “Бакалавър”, редовно обучение за учебната 2023-2024 г.