Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение,приет на АС с Прот. 7/16.6.2022 г., в сила от уч. 2022-2023 г.