Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “Бакалавър”, редовно обучение, в сила от уч. 2023-2024 г.

Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “Бакалавър”, редовно обучение, в сила от уч. 2023-2024 г.