Учебен план по специалността “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” за ОКС “Магистър“, 2 семестъра, задочно за учебната 2023-2024 г.

Учебен план по специалността “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” за ОКС “Магистър“, 2 семестъра, задочно за учебната 2023-2024 г.