Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение

Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение