Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “магистър“, 2 семестъра, задочно

Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “магистър", 2 семестъра, задочно