Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, в сила от учебната 2020-2021 г.