УП по специалността „Мениджмънт на медикo–социалните дейности и обществено здраве“, ОКС „Магистър“, ЗО 2023-2024