Стажове

Дентална медицина
Дентална медицина

Медицински факултет

Държавен лекарски стаж през учебната 2020/2021 год. за специалност „Медицина“

Летен стаж III и IV курс Медици