4.1.-График-за-провеждане-на-учебна-практика-3-курс-v1