4.2.-График-за-провеждане-на-учебна-практика-4-курс-v1