Дневник за провеждане на летен сестрински стаж на студенти от специалност „медицина“

Дневник за провеждане на летен сестрински стаж на студенти от специалност „медицина“