Дневник за провеждане на учебна практика на студенти от специалност „Медицина“III курс