Студенти III курс специалност Медицина, обучение на английски език – УМБАЛ „Каспела“

Студенти III курс специалност Медицина, обучение на английски език - УМБАЛ "Каспела"