Регламент за провеждане на учебна практика (летен клиничен стаж)