Заповед за проверка и контрол на придобитите практически умения от учебна практика (летен клиничен стаж) на студенти от 3 и 4 курс, специалност „Медицина“, обучение на български език.

Заповед за проверка и контрол на придобитите практически умения от учебна практика (летен клиничен стаж) на студенти от 3 и 4 курс, специалност "Медицина", обучение на български език.